Dzięki opartej na dowodach naukowych metodzie Eline Snel dzieci, młodzież i dorośli uczą się ćwiczyć „mięsień uwagi”, uspokajać głowę pełną myśli oraz odczuwać, akceptować i rozumieć uczucia. W ten sposób zmienia się ich zachowanie. Samo z siebie. Od środka, nie od zewnątrz.
Reagowanie pełne życzliwości i łagodności odgrywa kluczową rolę w naszych treningach. Ucząc się, że nie ma potrzeby oceniać ani wykluczać czegokolwiek z siebie lub innych, poznając wartość więzi, relaksu i samoakceptacji, otrzymują szansę rozkwitnąć.

Co daje trening ?
- pozwala zwiększyć zdolność do koncentracji uwagi
- pozwala wzmocnić poczucie własnej wartości
- pozwala uzyskać większą świadomość swoich stanów
emocjonalnych oraz dostarcza sposobów na radzenie sobie
i akceptacje różnymi stanów emocjonalnych
- może pozytywnie wpływać na zasypianie i sen
- pozwala zwiększyć samoakceptację i życzliwość wobec
siebie i innych
- dostarcza sposobów na relaksację ciała i umysłu


WKRÓTCE ZAPISY I TERMINY SPOTKAŃ.
Back to Top