Istnieje możliwość zajęć indywidualnych stacjonarnych, hybrydowych bądź w formie zdalnej.
 Rozpoczęcie zajęć poprzedzone jest wywiadem z rodzicem oraz diagnozą potrzeb dziecka.
Back to Top