Metoda Warnkego
zajęcia trwają 45 minut
Prowadzący : mgr Angelika Lachowicz-Wołoszyn
psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener metody Warnkego

zajęcia poprzedzone są diagnozą i stworzeniem indywidualnego planu oddziaływań terapeutycznych.
Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce). Odpowiedzi uzyskane przez pacjenta w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta.
Do kogo skierowana jest Metoda Warnkego?

Dla dzieci od 5 roku życia oraz z osoby dorosłe mającymi problemy w następujących obszarach:
-Trudności w nauce
-Problemy w nauce czytania i pisania
-Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
-Problemy logopedyczne
-Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
-Problemy w lateralizacji
-Problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)
-Problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.
Back to Top