​​​​​​​psycholog
 w trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej dzieci i Młodzieży
w trakcie szkoły psychoterapii w nurcie systemowym

Zajmuję się w terapią dzieci i młodzieży w zakresie wsparcia w  trudnościach z zakresu relacji z rówieśnikami, problemów edukacyjnych, emocjonalnych oraz adaptacyjnych.
 Prowadzę również zajęcia z zakresu relaksacji, uważności (mindfulness), które wspomagają w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi, z lękami, oraz innymi problemami o podłożu emocjonalnym.
Doświadczenie zawodowe:
Absolwentka Psychologii oraz Praktycznej Diagnozy Psychologicznej na wrocławskim Wydziale Uniwerystetu Humanistycznospołecznego SWPS. Aktualnie w trakcie studiów specjalizacyjnych z zakresu Psychologii Klinicznej o specjalności Psychologia Kliniczna dzieci i młodzieży, oraz w trakcie  kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. 

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęłam od pracy w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze Spektrum Autyzmu. Aktualnie pracuję w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie Wrocławia, gdzie realizuję zajęcia indywidualnem dla dzieci w wieku do 7 lat z różnego rodzaju problemami rozwojowymi, oraz w Zielonej Górze, gdzie realizuję terapię indywidualną, oraz prowadzę terapię grupową z zakresu relaksacji, oraz Treningu Umiejętności Społecznych, dla dzieci ze Spektrum Autyzmu oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Ukończone kursy:​​​​​​​
8 tygodniowy trening uważności metodą J.Kobat-Zinna
Metoda Warnkego
Metoda Carole Sutton
Warsztaty - narzędzie M-CHAT-R
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
Terapia ręki- praktyczne szkolenie dla pedagogów
Co cechuje osoby z ZA i jak kształtować umiejętności społeczne osób z ZA w ramach treningu grupowego? 
kurs zaawansowany: dietetyka
kurs podstawowy: dietetyka

Ukończone szkolenia w zakresie wykonywania diagnozy narzędziami psychometrycznymi: 
- lista Przymiotnikowa ACL
- Bateria Testów APIS-Z
- Test Pamięci Wzokowej Bentona
- Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cettela CFT
- Test Dojrzałości Umysłowej Columbia
- Korolowy Test Połączeń CTT
- Skala Człowiek w Pracy CwP
- Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R
- Kwestionariusz Przekonań Depresyjnych KPD
- Minenesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości MMPI-2
- Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego MMSE
- Inwentarz Osobowości NEO-FFI
- Inwentarz Osobowości NEO-Pi-R
- Test Inteligencji Omnibus
- Profil Kompetencji Społecznych Prokos 
- Test Matryc Ravena
- Ustruktualizowany Wywiad Kliniczny SCID-I
 - Ustruktualizowany Wywiad Kliniczny SCID-II
- Skala Inteligencji Emocjonalnej Twarze SIE-T
- Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI
- Test Intentio Consensio ( Ocena Potencjału Motywacyjnego w Sytuacji Pracy )
- Test Uwagi i Spostrzegawczości TUS
- Test Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS - R
- Test Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R
- Test Sortowania Kart z Wisconsin WCST
- Test Płynności Figuralnej Ruffa
- Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi 
WERK

Back to Top