WSPIERANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
czas trwania zajęć : 60 minut

Prowadzący : mgr Angelika Lachowicz-Wołoszyn
zajęcia dla dzieci od 6 roku życia.

dla kogo są zajęcia?
- dzieci stresujących się
-dzieci nieśmiałych, zamkniętych w sobie
- dzieci mających kłopoty z sytuacjami i kontaktami  społecznymi
- dzieci potrzebujących wsparcia emocjonalnego
- dzieci mających trudność ze zmianami
- dzieci lękowych, wycofanych​​​​​​​
tematyka zajęć: 
(kontynuacja programu z zajęć emocje dla najmłodszych)
przypomnienie emocji podstawowych i złożonych. Poznanie odczuć w naszym ciele towarzyszących poszczególnym emocjom, poznanie funkcji jakie pełnią a także dostarczenie dzieciom sposobów na radzenie sobie z odczuwanymi emocjami.
Back to Top