Zajęcia Relaksacyjne.​​​​​​​
czas trwania zajęć : 60 minut
Prowadzący : mgr Kaja Adamczewska
Zajęcia skierowane są do wszystkich, gdyż każdy doświadcza stresu w jego obu formach: pozytywnej (motywującej do działania) jak i negatywnej.
Zajęcia z relaksacji polecamy:
Dzieciom z problemami neurologicznymi, padaczką, ADHD oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Trudnościami emocjonalnymi, lękami, z nadwrażliwością na bodźce
Dziecim doświadczającym trudnych zmian życiowych

Właściości relaksacji:
Pomaga przy rozluźnianiu wzmożonych napięć mięśniowych
Wspomaga przy kłopotami ze snem, wyciszeniem się
Wspiera koncentrację
Uczy uważności i bycia tu i teraz

Zajęcia relaksacyjne są zbiorem ćwiczeń oddechowych i wizualizacji, które mają za zadanie odprężyć uczestników. Służą odreagowaniu napięcia emocjonalnego i wpływają na rozluźnienie mięśni po dniu pełnym wyzwań. Podczas zajęć dzieci uczą się nawiązywać kontakt z własnym ciałem, rozpoznawać fizyczne (płynące z ciała) informacje o tym jakie emocje w danym momencie odczuwają. Uczą się radzenia z trudnymi uczuciami oraz ze stresem. Częstym elementem relaksacji jest muzyka oraz tworzenie prac artystycznych umożliwiających dzieciom wyrażenie siebie, nazywanie i rozumienie własnych emocji.


Back to Top