Trening umiejętności społecznych
czas trwania zajęć : 60 minut
prowadzący : mgr Kaja Adamczewska, mgr Angelika Lachowicz-Wołoszyn
Zajęcia kierowane są do dzieci:
 - z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD, zespół Aspergera), zaburzeniami pokrewnymi lub z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych
- z diagnozą lub podejrzeniem ADHD, którym ciężko odnaleźć się w zabawie grupowej/ w pracy w grupach
-  nie rozumiejących lub mających trudności w dostosowaniu się do norm społecznych
- wycofanych, lękowych, nieśmiałych
- mających trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami 
- mających trudności w adaptacji  do nowych sytuacj

Trening umiejętności społecznych w skrócie nazywany TUS jest metodą terapii, która ma na celu rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi, rozpoznawania własnych oraz cudzych emocji oraz adekwatnego reagowania na nie. Wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych, wchodzenia w interakcje z drugim człowiekiem oraz tłumaczy zasady funkcjonowania wśród innych i jak przestrzegać norm społecznych. Podczas zajęć uczymy umiejętności współpracy, panowania nad swoim zachowaniem, bezpiecznego odreagowywania napięć emocjonalnych i komunikowania o tym, rozwiązywania konfliktów oraz przestrzegania ustalonych zasad. W bezpiecznej i sprzyjającej atmosferze motywujemy do poznania siebie, swoich potrzeb i zainteresowań oraz rozwijania chęci poznania drugiej osoby.  Wspieranie i rozwój kompetencji społecznych jest równie ważny jak edukacja i kształcenie zdolności poznawczych u dzieci, gdyż bezpośrednio wpływa na jakość i zadowolenie płynące z nawiązanych teraz i w przyszłości relacji z ludźmi. TUS jest potwierdzoną terapią deficytów w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych.


Back to Top