Program zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży - Praetor Lupus

Trening Umiejętności Społecznych z elementami Mindfulness dla nastolatków w wieku 12-16 lat, które borykają się z różnorodnymi problemami rodzinnymi, w kontaktach z rówieśnikami czy szkołą, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Dzieci biorące udział w zajęciach zostaną podzielone na grupy wiekowe 10–12 i 13-15/16 lat.

Zajęcia mają na celu

 • poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym
 • ułatwienie dziecku przystosowania się do sytuacji szkolnej
 • nawiązanie lepszych kontaktów z rówieśnikami
 • nauczenie się pozytywnego patrzenia na siebie i swoje otoczenie
 • rozpoznanie i budowanie poczucia własnej wartości
  i umiejętności wglądu w siebie
 • rozbudzanie śmiałości w wyrażaniu własnych sądów i opinii
 • kształtowanie umiejętnego wyrażania uczuć, rozpoznawanie
  i radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
 • budowanie postaw asertywnych i prospołecznych
 • kształtowanie poczucia własnej wartości
 • trening uważności.

  Spotkania odbywają się w formie zajęć grupowych o dokładnie określonymprogramie i strukturze, ścisle dopasowanym do dzieci.

  Korygowanie zachowań i nabywanie nowych umiejętności odbywa się poprzez:
 • zbudowanie przez prowadzącego relacji z dzieckiem opartej na zaufaniu, akceptacji i dialogu,
 • precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań,
 • tworzenie sytuacji uczących, które korygującą negatywne zachowania,
 • stosowaniu pozytywnych wzmocnień w atmosferze akceptacji,
 • dyskusje i doświadczenia, które pomagają zmienić sposób widzenia świata i ludzi,
 • uzyskanie informacji zwrotnej – w formie komunikatu od terapeuty, ale także od innych uczestników.

  Miejsce zajęć
  Zajęcia będą się odbywały w Szkole Podstawowej nr 254, przy ul. Niepołomickiej 26 (Rembertów). Początek 25 września o godzinie 17:00. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów grupowych, trwają 45-60 minut i prowadzone są cyklicznie co tydzień. Grupa składa się maksymalnie z 6-12 osób. Organizacja i prowadzenie psycholog Aneta Styńska.

  Terminy spotkań
  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają do 60 minut. Trening trwa przez cały rok szkolny. 2-3 razy w roku odbywają się indywidualne spotkania z rodzicami pozwalające omówić postępy i trudności uczestników oraz wzmocnić efekty treningu.
  2017, wrzesień 25 (organizacyjne) | październik 2, 9, 16, 23, 30 | listopad 6, 13, 20, 27 | grudzień 4, 11, 18
  2018, styczeń 8, 29 | luty 5, 12, 19, 26 | marzec 5, 12, 19 | kwiecień 9, 16, 23, 30 | maj 7, 14, 21,

  Koszt treningu
  Pełna opłata za miesiąc wynosi 200 zł – płatność z góry – tydzień przed pierwszymi zajęciami. Opłat można dokonywać gotówką, przelewem tradycyjnym lub internetowo. Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z rodzicami. Koszt konsultacji 50 zł.

  Prowadzący

  Aneta Styńska. Z wykształcenia psycholog społeczny, specjalista ds. psychologii organizacji, założycielka Internetowej Poradni psychologicznej Psychorada.pl, która specjalizuje się w pomocy psychologicznej oraz psychoedukacji wyłacznie online. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniom wypalenia zawodowego i strategii zmagania się ze stresem. Posiada specjalizację z Psychologii Organizacji (rekrutacja, selekcja kadr, systemy ocen, motywacja do pracy, satysfakcja zawodowa) oraz Stresu w organizacji. Ukończyła SPPwR - Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia, prowadzi specjalistyczne szkolenia motywacyjne, psychoedukacyjne i biznesowe. Cały czas pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w minimum 3 szkoleniach zawodowych lub rozwoju osobistego rocznie. Udziela konsultacji na temat motywacji do osiągania sukcesów, asertywności i empatii, doradza w sprawach rozwoju biznesu i treningów samorozwoju. Jest autorką niezliczonej ilości artykułów psychoedukacyjnych dla osób skoncentrowanych na inwestowaniu w rozwój osobisty. Autorka szkoleń multimedialnych rozwijających miękkie umiejętności psychologiczne. Współpracuje także z poradnią żywieniową, serwisami internetowymi poświęconymi zdrowemu odżywianiu, językom obcym oraz e-biznesowi. Sporadycznie prowadzi zajęcia na uczelniach.

  "Dzieci są nasionami naszej przyszłości.
  Posiej miłość w ich sercach i podlewaj mądrością i naukami życia.
  Kiedy rosną, daj im przestrzeń na ten wzrost"

  Dlaczego psychoedukacja jest konieczna
  Ciekawe i różnorodne programowo zajęcia pozalekcyjne pomagają we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży. Pozalekcyjna aktywność rozbudza zainteresowania i utrwala umiejętności uczestników, a także strukturyzuje zajęcie wolnego czasu. Jednym z głównych zaleceń MEN jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży.

  Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne są bardzo ważne i potrzebne w każdej szkole i placówce edukacyjnej. Rozwijają zdolności społeczne dzieci, uczą wchodzenia w kontakty, propagują zachowania asertywne, pomagają w próbach radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych, a także nazywania i wyrażania swoich emocji. W ramach tego typu zająć prowadzone są treningi interpersonalne, zajęcia z etyki, a zdobyte w ich trakcie umiejętność procentują w całym dalszym życiu dziecka.

  Dzieci, które od najmłodszych lat były zaciekawione światem, wyrastają na ludzi o bogatej osobowości, mają więcej doświadczeń niż ich rówieśnicy, którzy koncentrowali się jedynie na nauce szkolnej, są bardziej wytrwali, kreatywni. Pnąc się po kolejnych szczeblach edukacji szukają w niej miejsca dla siebie, w czasie studiów zapisują się do organizacji studenckich i studenckich kół naukowych, w pracy nie grozi im wypalenie zawodowe, bo wiedzą jak redukować stres związany z pracą amatorskim uprawianiem sportu, czy sztuki.

  Liczne badania prowadzone na całym świecie wskazują na zależności między klimatem szkoły a zachowaniami agresywnymi uczniów, poziomem przemocy, skutecznością programów profilaktycznych. Pozytywny odczuwany klimat szkoły powiązany jest z niższym poziomem przemocy, co potwierdzają badania (np. Harel-Fisch et al., 2010 – analiza na podstawie danych z badania HBSC w 40 krajach; Komendant-Brodowska et al., 2011b – analiza na podstawie danych z badania Szkoła bez przemocy). Niezwykle istotna jest także sprawiedliwość zasad w percepcji uczniów (Gottfredson et al., 2005, 2010, Barboza, 2008). Niekorzystne są natomiast niejasne lub niesprawiedliwe zasady, niespójne podejście do dyscypliny, a także bardzo karzące (restrykcyjne) podejście nauczycieli (Gottfredson et al., 2005). Jak podkreślają badacze, jasne zasady, wymagania i struktura są jednym z najistotniejszych czynników wpływających na klimat szkoły, są niezbędne i dają młodzieży poczucie bezpieczeństwa, jednak zbytnia ich restrykcyjność jest niekorzystna ze względu na konflikt z niezależnością uczniów, ich podmiotowością, poszanowaniem wolnego wyboru (Debarbieux 2010). - „Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań.” Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. (2015 Przewłocka)

  Badanie PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Realizowane co 3 lata od 2000 roku we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich. Najważniejsze wskaźniki: - 21,5% gimnazjalistów z Polski powiedziało, że czuje się w szkole jak outsider. Średnia OECD wyniosła 18,7%. W 2003 roku poczucie braku przynależności do środowiska szkolnego wskazywał co trzeci polski gimnazjalista. - 21,1% uczniów gimnazjum wskazało, że w ciągu ostatniego miesiąca było dręczonych – w psychiczny czy fizyczny sposób. Mogło tu chodzić o bicie, popychanie, zabieranie przedmiotów osobistych czy przedrzeźnianie - również w internecie. Średnia OECD wynosi w tym wypadku 18,7%. - 11,7% polskich gimnazjalistów mówiło, że koledzy w szkole naśmiewają się z nich. Tutaj znowu jesteśmy powyżej średniej krajów OECD, gdzie ten wskaźnik wyniósł 10,9%. - 4,1% młodych Polaków było ofiarami przemocy fizycznej. Mowa o sytuacji, w której w ciągu ostatniego miesiąca doświadczyli oni bicia lub popychania co najmniej kilka razy. Uczniowie ze szkół, w których jest większy poziom agresji, osiągają słabsze wyniki w nauce niż ci, którzy uczą się w bezpieczniejszych szkołach.

  Szkoła jako placówka edukacyjna może wzmacniać dialog zarówno z uczniami jak i rodzicami. Dotyczy to wskazywanej przez rodziców potrzeby podniesienia swoich umiejętności dobrego wypełniania roli rodziców. Jeśli szkoła może ich wzmocnić, to przede wszystkim poprzez rozszerzenie ich kompetencji wychowawczych w konkretnych sprawach: jak zadbać o dobre relacje z dziećmi, jak rozwiązywać konflikty i jak z dziećmi rozmawiać, także dostarczając informacji na temat używek i uzależnień, czy zagrożeń płynących z Internetu. Co ciekawe zdecydowana większość osiemnastolatków, 87% biorących udział w badaniu uważa, że zajęcia takie powinny odbywać się w szkole. Młodzi chcą rozmawiać i cenią otwartość nauczycieli.

  Zapraszamy do rezerwowacji