Zapraszamy na zajęcia

Pomagamy poprzez

Psychoedukację

Psychoedukacja i trening umiejętności społecznych mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Socjoterapię

Socjoterapia pomaga zarówno młodzieży z nadpobudliwością i problemami w kontroli emocji, jak i osobom wycofanym, z niską samooceną. Podczas zajęć w grupie jest prowadzony trening uważności mindfulness.

Konsultacje indywidualne

Niektóre osoby preferują spotkania twarzą w twarz. Czasami wymagają tego również okoliczności. Podczas takich zajęć w bezpiecznej atmosferze analizujemy na przykładach trudne sytuacje społeczne.